12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

12
sierpnia

Filmowa relacja z Gali

Miło nam poinformować, iż w Sekretariacie szkoły dostępne są płyty DVD z filmową relacją z Gali Końcoworocznej w cenie...
01
lipca

Dyżury Sekretariatu w czasie wakacji

W okresie wakacyjnym z uwagi na remont kompleksowy „dużego budynku” dyżur administracyjny sekretariatu szkoły odbywa się do dnia 5...
28
czerwca

Gala 2018

Zakończenie roku 2017/2018... Mały wstęp do fotorelacji z niesamowitego wieczoru w teatrze. Więcej już wkrótce.

17
czerwca

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2017/2018

8:00 – zajęcia z wychowawcami w klasach 9:00 – msza święta w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego, na osiedlu...

Galeria