12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

17
lutego

Małe święto poezji…

W czwartek 16 lutego przeprowadziliśmy szkolne eliminacje do cieszącego się dużym prestiżem Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego. Troje najlepszych...

14
stycznia

Charytatywny spektakl „Antygony” w wykonaniu naszych uczniów i absolwentów

TEATR  PRÓB UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 3 od ponad dwudziestu lat  łączy entuzjazm i...

04
stycznia

Konkursy...

Nadszedł czas podsumowań pierwszego etapu konkursów przedmiotowych i olimpiad. Odnotowano 24 kwalifikacje do etapu rejonowego (kilkoro uczniów odniosło sukces...
22
grudnia

Życzenia świąteczne

Całej społeczności szkolnej Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom życzymy radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam niezapomnianych...

Galeria