12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

23
kwietnia

Już po egzaminie…

W dniach 19-go, 20-go, 21-go kwietnia uczniowie III klasy zdawali egzamin gimnazjalny. Wcześniej, we wtorek, jeszcze w...

22
kwietnia

I znów teatr – dwukrotnie…

28 marca wszyscy uczniowie Gimnazjum obejrzeli w Operze Krakowskiej spektakl „Don Pasquale” Donizettiego w reżyserii Jerzego Stuhra. Ta XIX...
14
kwietnia

Życzenia wielkanocne

Składamy serdeczne życzenia calej społeczności szkolnej
12
marca

Sport w naszej szkole

W Kluszkowcach odbyły się eliminacje do zawodów międzyszkolnych krakowskich szkół niepublicznych w narciarstwie alpejskim. Wzięli w nich...

Galeria