12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

08
kwietnia

W Wielkim Tygodniu uczniowie naszej Szkoły odbyli swoiste „rekolekcje artystyczne”. 27 marca obejrzeli w Teatrze Rozrywki w Chorzowie kultowy...
12
marca

Warsztaty taneczne

Miło nam poinformować, że 5. i 8. marca br. na terenie obiektów Com- Com Zone odbyły się...

12
marca

XX Turniej Koszykówki

W lutym odbył się jubileuszowy – XX Turniej Koszykówki Krakowskich Gimnazjów Niepublicznych, jak co roku organizowany przez...

25
lutego

Konkursy przedmiotowe…

Miło nam poinformować, że do wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych zakwalifikowali się: Gabriela Światłowska – Konkurs Języka Polskiego Urszula Obirek,...

Galeria