12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

12
października

Noc naukowców

29 września uczniowie klas 2 a i 2 b gimnazjum oraz klasy 7 wzięli udział w Nocy Naukowców,...
29
września

Obóz naukowy…

Sprawozdanie z obozu naukowego w Zawoi powstało jako kompilacja tekstów siódmoklasistów, bez cenzury merytorycznej i stylistycznej, w...

18
września

Utwory Sławomira Mrożka...

Utwory Sławomira Mrożka zaprezentowaliśmy w sobotę 16 września 2017 roku w ramach naszego cyklu Czytamy Dzieła Literatury...

11
września

Czytamy arcydzieła literatury polskiej

Czytamy wielkie dzieła literatury polskiej po raz kolejny!!!

Był już „Pan Tadeusz”, „Balladyna”, "Zemsta", „Lalka”, „Krzyżacy”,...

Galeria