12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Dzień otwarty

Dzień otwarty
29
października

W sobotę 22 października odbył się dzień otwarty w szkole podstawowej. Gimnazjaliści wspierali swoich młodszych kolegów.