12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Czytamy arcydzieła literatury polskiej

Czytamy arcydzieła literatury polskiej
11
września

Czytamy wielkie dzieła literatury polskiej po raz kolejny!!!

Był już „Pan Tadeusz”, „Balladyna”, „Zemsta”, „Lalka”, „Krzyżacy”, Opowiadania Żeromskiego, „Wesele”, „Potop”, III część „Dziadów”.

Tym razem zbliżamy się do współczesności. Doniosłość treści pozostaje, jednak patos ulega groteskowej wizji świata. Wyzwaniem dla naszej twórczej przygody staje się Sławomir Mrożek, jego opowiadania i dramaty. Uczniowie klas: 7 –ej, IIa , II b oraz III, a także Nauczyciele – przedstawią w sobotę 16 września utwory: „Na pełnym morzu”, „Słoń”, „ Lolo”, „Policja” , „Niżej”.

Zgodnie z naszą tradycją „czytanie” przerodzi się w „mówienie”, a raczej inscenizowanie tekstu. Ideową wykładnią treści tej edycji prezentacji dzieł literatury polskiej staje się problem zniewolenia człowieka, jego postawy wobec zewnętrznych uwarunkowań. Absurd istnienia wynika nie tylko z przesłanek egzystencjalnych, ale także polityczno – społecznych. Sarkastyczny śmiech, ironia i drwina budzić mogą grozę… Mrożek jako kolejny wieszcz? Zapraszamy w sobotę 16 września o godzinie 9-tej do sali gimnastycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Wygasającymi Oddziałami Gimnazjalnymi. (Powiew boskiej dekadencji wzniecał zawsze iskrę ducha indywidualizmu i przekory…)