12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Harmonogram roku szkolnego

 Kalendarz na  rok  szkolny  2017/2018

DNI WOLNE

Data Dzień
 21 grudnia 2017  czwartek Szkoła Postawowa i Gimnazjum
 22 grudnia 2017  piątek Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 30 kwietnia 2017  poniedziałek Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 18, 19, 20 kwietnia  środa, czwartek, piątek Gimnazjum
 2 maja 2018  środa  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 4 maja 2018  piątek  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 1 czerwca 2018 2017  piątek Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

I PÓŁROCZE
Data Dzień
4 września 2017 poniedziałek inauguracja nowego roku szkolnego
14 września czwartek spotkanie z rodzicami
17.00 zebranie z wychowawcą w kl. I-III SP
17.30 zebranie z wychowawcą w kl. IV – VII, II-III gim.
 16 września  sobota X edycja projektu „Czytamy Wielkie Dzieła Liteartury Narodowej” – S. Mrożek
dzień otwarty szkoły
 18-22 września  pn – pt obóz naukowy w Zawoi – klasy II-III gim i 7 SP
 9 listopada czwartek spotkanie z rodzicami
17:00 zebrania w klasach IV-VII SP, II-III gim.
17:30 zebrania w klasach I-III SP
17:30-19:00 konsultacje
 28 listopada  wtorek dzień patriotyczny, konkurs recytatorski
 1-2 grudnia  piątek, sobota teatralno – muzealny wyjazd do Warszawy
 14 grudnia  czwartek informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną
17:00-18:30 konsultacje
 20 grudnia środa jasełka, opłatek, kolędowanie
 2 stycznia 2018  wtorek powrót do szkoły w nowym roku kalendarzowym
19 stycznia piątek informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
22 stycznia poniedziałek wpisanie ocen śródroczych
25 stycznia czwartek wywiadówki śródroczne
II PÓŁROCZE
Data Dzień
29 stycznia poniedziałek rozpoczęcie zajęć w drugim półroczu
12-25 luty ferie zimowe
15 marca czwartek spotkanie z rodzicami
17:00 zebrania w klasach IV-VII oraz II-III gimn.
17:30 zebrania w klasach I-III SP
17:30-19:00 konsultacje
 23 marca – 3 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
rozgrzewka przed egzaminem gimnazjelnym (kl. III gimn.)
18 kwietnia zewnętrzny egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna
9:00 – historia, WOS
11:00 – język polski
19 kwietnia zewnętrzny egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodniacza
9:00 – przedmioty przyrodnicze
11:00 – matematyka
20 kwietnia zewnętrzny egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny
11:00 – poziom rozszerzony
6 maja niedziela pierwsza komunia święta kl. III
17 maja czwartek informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 maja czwartek spotkanie z rodzicami
17:00 – zebrania w klasach IV-VII, II-III gimn.
17:30 – zebrania w klasach I-III SP
17:30-19:00 – konsultacje
21 maja – 22 maja poniedziałek, wtorek dwudniowy wyjazd językowy – szkoła podstawowa
30 maja środa dzień dziecka w szkole – english show
informacja o przewidywanych ocenach rocznych
11 czerwca poniedziałek wpisanie ocen rocznych
14 czerwca czwartek konferencja klasyfikacyjna
14 czerwca czwartek konsultacje 17:30-18:30
21 czerwca czerwca zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw
21 czerwca czwartek gala końcoworoczna