12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

22
marca

Oświadczenie Zarządu Głównego STO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO       Szkoła bez dobrych nauczycieli to szkoła bez przyszłości. Dlatego, podobnie jak przed...
03
marca

Sukces naszych Odyseuszy

Nasze drużyny znakomicie zaprezentowały się w Eliminacjach Regionalnych Odysei Umysłu w Katowicach. Grupa z problemem "Spory o kolory",  reprezentować...
17
lutego

Bal karnawałowy

Klasy I - III bawiły się w sali gimnastycznej na balu karnawałowym. Uczniowie brali udział w wielu konkursach i...
14
lutego

Przekaż 1% na naszą szkołę!

Zachęcamy do przekazywania 1% z Państwa podatku na potrzeby naszej placówki.

Galeria