12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

17
lutego

Bal karnawałowy

Klasy I - III bawiły się w sali gimnastycznej na balu karnawałowym. Uczniowie brali udział w wielu konkursach i...
14
lutego

Przekaż 1% na naszą szkołę!

Zachęcamy do przekazywania 1% z Państwa podatku na potrzeby naszej placówki.
19
grudnia

Jasełka Bożonarodzeniowe

Życząc całej społeczności i wszystkim sympatykom szkoły Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2019 r. zapraszamy do...
09
grudnia

Pomoc dla Schroniska dla Zwierząt

Nasza szkoła zaangażowała się w pomoc dla  Schroniska dla Zwierząt. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej szlachetnej...

Galeria