12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

14
kwietnia

Dzień Ziemi

12 kwietnia grupa wolontariuszy z naszej szkoły odwiedziła Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i wzięła udział w spotkaniu z jego...
14
kwietnia

Życzenia wielkanocne

Składamy najserdeczniejsze życzenia całej społeczności szkolnej
30
marca

Rekrutacja uzupełniająca do klasy VII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO ogłasza uzupełniający nabór do klasy VII na rok szkolny 2017/2018. Dysponujemy 3 wolnymi...
07
marca

Sukces na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

W dniu 1 marca odbył się XI Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Domu Kultury Podgórze. Naszą szkołę reprezentowały Dorota Snoch...

Galeria