12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

27
grudnia

Prezenty i życzenia dla chorych

9 grudnia pojechaliśmy do szpitala Narutowicza, aby wręczyć starszym chorym życzenia świąteczne i drobne prezenty wykonane przez nasze koleżanki...
22
grudnia

Jasełka

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną miał w naszej szkole jak co roku uroczysty charakter. Rano we wszystkich klasach odbyły...
21
grudnia

Życzenia świąteczne

Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 cała społeczność Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie składa...
12
grudnia

Konkurs Szopek Krakowskich

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Konkursie Szopek Krakowskich, które przygotowują w czasie lekcji plastyki...

Galeria