12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

18
marca

Nasza szkoła w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

Miło nam poinformować, iż  otrzymaliśmy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie decyzję o przyznaniu grantu w wysokości 12. 000...
11
marca

Bal karnawałowy

Jak zwykle w okresie karnawału klasy I - III Szkoły Podstawowej bawiły się balu karnawałowym. Przebrania i stroje robiły...
12
lutego

Przekaż nam 1% swojego podatku

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Społeczne Towarzystwo Oświatowe...
29
stycznia

Styczniowe wyjścia i wyjazdy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej mieli możliwość w sposób różnorodny i ciekawy spędzić czas po powrocie w nowym roku kalendarzowym....

Galeria