12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

05
grudnia

Konkurs szopek

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie szopek krakowskich....

04
grudnia

Ślubowanie klasy I

30 listopada w święto STO odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszaków. Tym razem utrzymane było w konwencji futurystyczno...
23
listopada

Uzupełniający nabór do I klasy – ostatnie wolne miejsca!

Zapraszamy do jednej z najstarszych i najlepszych szkół niepublicznych w Polsce! Mamy ostatnie wolne miejsca w drugim oddziale klasy...
22
listopada

Nasze wizyty

Dary dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 22 października odbył się w naszej szkole kiermasz charytatywny, w czasie którego zbierano...

Galeria