12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

szkola-wejscie
  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

21
października

Wyprawy naszych najmłodszych uczniów

11 października uczniowie z kl. III uczestniczyli w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego, a 17 klasy IIa, IIb i III ...
14
października

Nominacja dla naszej nauczycielki

Miło nam poinformować, iż pani Paulina Rosińska - Moskwa została nominowana do nagrody Nauczyciel na Medal pod patronatem "Dziennika...
14
października

Sukcesy naszej uczennicy

W dniach 5-7.10.2018 na terenie WLKS Krakus odbyły się finały, cyklu zawodów w skokach przez przeszkody pod nazwą Małopolska...
02
października

Terminy konkursów

Już niebawem rozpoczną się etapy szkolne konkursów przedmiotowych. Wszystkim zainteresowanym przypominamy o ich terminach i życzymy powodzenia!

Galeria