12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Aktualności

2
czerwca

Sprawozdanie z wycieczki na zieloną szkołę.

W dniu 6 maja 2019 roku część uczniów naszej szkoły wyjechała na wycieczkę do Wiednia, Salzburga i Bawarii. Z naszej klasy VII w wyjeździe brało udział osiem osób. Główną atrakcją miało być zwiedzanie zamków króla Ludwika II Bawarskiego, zwanego Ludwikiem Szalonym. Pierwszego dnia, po kilku godzinach podróży autokarem zatrzymaliśmy się w Wiedniu. Zwiedzaliśmy stare miasto ...
8
kwietnia

List otwarty nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie

Szanowni Państwo!    Na pewno zapoznali się Państwo z uchwałą nr 3 XII Zwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów STO wyrażającą oficjalne stanowisko dotyczące sytuacji w polskiej oświacie. Odprowadzając rano dzieci na lekcje, prawdopodobnie zauważyli Państwo także biało-czerwone flagi na obu budynkach szkoły. W ten sposób i my, nauczyciele Społecznej Trójki, solidaryzujemy się z naszymi strajkującymi koleżankami …

8
kwietnia

Uchwała XII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów STO

XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO, działając na podstawie art. 25 pkt 12 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, postanawia przyjąć stanowisko co do sytuacji w oświacie o następującej treści: „Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, panującą obecnie w polskim systemie oświaty. W obliczu kryzysu, w jakim niewątpliwie znajduje się dziś rodzime szkolnictwo, oczekujemy …

24
marca

Oświadczenie Zarządu Głównego STO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Szkoła bez dobrych nauczycieli to szkoła bez przyszłości. Dlatego, podobnie jak przed kilku laty w przypadku gimnazjów, Społeczne Towarzystwo Oświatowe apeluje do rządzących o to, by w swoich decyzjach kierowali się troską o uczniów – oni zaś potrzebują dobrze przygotowanych i należycie opłacanych nauczycieli. Nauczycielski protest w sprawie godnych …

31
grudnia

Życzenia…

Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2019 życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.