12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasze tradycje

Nasza szkoła również nasze tradycje, z których możemy być naprawdę dumni. Podejmujemy działania angażujące całą szkolną społeczność takie jak: uroczyste Gale końcoworoczne, Narodowe Czytania polskiej literatury, Zielone Szkoły, zawody sportowe i Dzień Patriotyczny.