12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Sylwetka absolwenta

WZÓR ABSOLWENTA

Młody człowiek kończący gimnazjum to człowiek:
  • wrażliwie komunikujący się ze światem;
  • odważnie broniący wartości etycznych ukształtowanych przez kulturę chrześcijańską;
  • rozumiejący sens więzi międzyludzkiej (w tym rodzinnej);
  • wrażliwy na piękno ukryte w przyrodzie i sztuce.
Jako uczeń rozpoczynający niebawem naukę w liceum posiada:
  • ukierunkowane zainteresowania;
  • umiejętność formułowania sądów i opinii oraz ich argumentowania;
  • wypracowane sposoby na pobudzanie aktywności pamięciowej i metody wychodzenia z niedyspozycji intelektualnej;
  • zdolność analitycznego myślenia i syntetycznego przetwarzania zdobytej wiedzy w jak najszerszym zakresie.