12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Rok szkolny 2014/2015

język polski

śr. pkt szkoły – 24,4 (wynik procentowy – 76,2)

gmina – 21,8 (wynik procentowy – 68,0)

województwo – 20,3 (wynik procentowy – 63,4)

1415jp

historia i społeczeństwo

śr. pkt szkoły – 26,1 (wynik procentowy – 81,5)

gmina – 22,9 (wynik procentowy – 71,5

województwo – 22,3 (wynik procentowy – 66,4)

1415hw

matematyka

śr. pkt szkoły – 19,7 (wynik procentowy – 68,0)

gmina – 17,1 (wynik procentowy – 59,1)

województwo – 14,9 (wynik procentowy – 51,4)

1415mat

przedmioty przyrodnicze

śr. pkt szkoły – 18,3 (wynik procentowy – 65,2)

gmina – 16,2 (wynik procentowy – 58,0)

województwo – 14,6 (wynik procentowy – 52,1)

1415przy

język angielski – poziom podstawowy

śr. pkt szkoły – 37,0 (wynik procentowy – 92,5)

gmina – 31,2 (wynik procentowy – 77,9)

województwo – 27,1 (wynik procentowy – 67,8)

1415japod

język angielski – poziom rozszerzony

śr. pkt szkoły – 32,9 (wynik procentowy – 82,2)

gmina – 24,1 (wynik procentowy – 60,2)

województwo – 19,0 (wynik procentowy – 47,4)

1415jaroz