12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

26
luty

Turniej koszykówki

23 lutego odbył się organizowany przez naszą szkołę I Turniej Koszykówki Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora SSP...
22
luty

Znakomity wynik naszej szkoły w rankingu szkół podstawowych!

Z dumą informujemy, iż w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl  zostało zakwalifikowanych 10 306 szkół podstawowych –  ranking  uwzględnia zarówno wyniki...
18
luty

Bal karnawałowy

W czwartek 16 lutego odbył się tradycyjny bal karnawałowy dla klas I-III naszej szkoły. Tym razem jego tematem były...
07
luty

Przekaż 1,5% podatku dla naszej szkoły!

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1,5% z państwa podatku na potrzeby naszej szkoły.