12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

23
Grudzień

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzenia od całej naszej społeczności
19
Grudzień

Plan zajęć zdalnych

Przypominamy, iż w związku z wprowadzeniem od dnia 20.12 nauczania w formie zdalnej obowiązywać będzie następujący podział godzin lekcyjnych...
05
Grudzień

Dzień patriotyczny

  Jak zwykle w listopadzie uczciliśmy przypadające w tym miesiącu rocznice narodowe oraz Dzień STO Dniem Patriotycznym.  Nasi uczniowie...
31
Październik

Ślubowanie klasy I

29 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów naszych najmłodszych. Wcześniej pierwszaki musiały wykonać trudne zadania przygotowane...

Galeria