12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

04
lipiec

Doskonałe wyniki naszych ósmoklasistów w egzaminach zewnętrznych

Z wielką dumą informujemy, iż nasi ósmoklasiści osiągnęli znakomite wyniki w egzaminie ósmoklasisty. W zakresie poszczególnych przedmiotów średnie wyniki...
22
czerwiec

Gala końcoworoczna

W tym roku nasza tradycyjna Gala wieńcząca cały rok szkolny powróciła do Teatru Ludowego i była absolutnie oszałamiająca. Występy...
25
maj

Sukces naszej drużyny w Finałach Światowych "Odysei Umysłu"!

Miło nam poinformować iż drużyna uczniów z naszej szkoły w składzie: Piotr Babicz, Anna Kądzielska, Hanna Makowska, Miłosz Obirek...
25
maj

Podziękowania za wsparcie dla naszych Odyseuszy

Nasi przedstawiciele w Finałach Światowych „Odysei Umysłu 2024” odnieśli wielki sukces w postaci III miejsc. Nie byłoby go bez...