12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

19
wrzesień

Obóz naukowy klas VII i VIII

W dniach 12 – 16 września najstarsze klasy naszej szkoły pojechały na obóz naukowy do Gołkowic. Oprócz zajęć lekcyjnych...
29
sierpień

Gala końcoworoczna 2022

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto jeszcze raz przypomnieć sobie jak efektownie zakończył się rok poprzedni. Czerwcowa gala końcoworoczna...
23
sierpień

Harmonogram wydarzeń związanych z uroczystościami początku roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 1 września (czw.) godz. 9.30 – w sali gimnastycznej lub na podwórku szkolnym,  następnie ok....
08
sierpień

Doskonałe wyniki naszych uczniów

Nasi ósmoklasiści po raz kolejny mogą pochwalić się wynikami, które stawiają ich w czołówce krakowskich szkół podstawowych. Zarówno egzamin...