12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

30
czerwiec

Wesołych wakacji!

Za nami obfitujący w wydarzenia rok szkolny 2021/2022. Wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i pracownikom...
12
czerwiec

Odyseja umysłu 2022

„ODYSSEY OF THE MIND” to edukacyjny program rozwijający kreatywność u dzieci i młodzieży. Każdego roku tysiące drużyn z całego...
22
maj

Zielona szkoła 2022

Po raz pierwszy od dwóch lat nasi uczniowie mogli wyjechać na zieloną szkołę. Majowa wyprawa była tym razem związana...
23
kwiecień

Życzenia świąteczne dla naszych uczniów, nauczycieli i przyjaciół z Ukrainy

Великдень – час надії. Нехай наша надія буде ще більшою і всі проблеми вирішаться! З найкращими побажаннями від усієї...