12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

03
luty

Turniej koszykarski

W piątek 2 lutego odbył się w Hali AGH organizowany przez naszą szkołę II Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców...
03
luty

Bal karnawałowy 2024

W tym roku bal karnawałowy klas I – III odbył się pod hasłem „W świecie książek”. Zabawa jak zwykle...
23
styczeń

Wesprzyj naszą szkołę swoim podatkiem!

Dochód z 1,5% podatku będzie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla naszej szkoły.
14
styczeń

Jasełka szkolne

10 stycznia klasa III zaprezentowała społeczności szkolnej Jasełka w reżyserii p. Macieja Cirina. Nie zabrakło w nich odniesień do...