12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

04
grudzień

Ślubowanie klasy I

W poniedziałek  28 listopada nasi najmłodsi uczniowie, ich rodzice i dziadkowie oraz przedstawiciele starszych klas mieli przyjemność uczestniczyć w...
30
listopad

35 lat Społecznego Towarzystwa Oświatowego

35 lat temu niezależne szkoły istniały tylko w wyobraźni garstki rodziców i nauczycieli. 30 listopada 1987 roku to właśnie...
28
listopad

Zawody matematyczno - fizyczne Náboj Junior

W dniu 25 listopada uczniowie reprezentujący naszą szkołę wzięli udział w konkursie matematyczno – fizycznym Naboj Junior. Zmagania trwały...
27
listopad

Narodowe czytanie wielkich dzieł literatury polskiej

Po covidowej przerwie wróciliśmy do tradycji związanej z prezentacją wybitnych dzieł literackich przez naszych uczniów. W tym roku były...