12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

16
wrzesień

Powakacyjny wieczór galowy

Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz absolwentów i sympatyków naszej szkoły zapraszamy na powakacyjny wieczór galowy w Teatrze Ludowym
11
wrzesień

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! Informujemy, że tegoroczny proces rekrutacyjny do klasy I na rok 2024/2025 jesteśmy zmuszeni przeprowadzić tylko...
21
sierpień

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 8:00 Msza św. w kościele św. Brata Alberta (dla chętnych) 9:15...
11
lipiec

Doskonałe wyniki naszych absolwentów na egzaminie ósmoklasisty!

Z dumą informujemy o wynikach egzaminu naszych ósmoklasistów: z języka polskiego uzyskali oni średnio 81,15% (średnia w Polsce 66%),...