12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

05
Wrzesień

Remonty wakacyjne

  W czasie wakacji w naszej szkole przeprowadzono gruntowną modernizację boiska szkolnego. Pełną fotorelację z prac remontowych można obejrzeć...
29
Sierpień

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy kandydatów do klas I naszej szkoły na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę  2 października w...
25
Sierpień

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
07
Lipiec

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, wysokość otrzymanego grantu kwota –  24.944,70 zł.

Galeria