12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

08
sierpień

Doskonałe wyniki naszych uczniów

Nasi ósmoklasiści po raz kolejny mogą pochwalić się wynikami, które stawiają ich w czołówce krakowskich szkół podstawowych. Zarówno egzamin...
30
czerwiec

Wesołych wakacji!

Za nami obfitujący w wydarzenia rok szkolny 2021/2022. Wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i pracownikom...
12
czerwiec

Odyseja umysłu 2022

„ODYSSEY OF THE MIND” to edukacyjny program rozwijający kreatywność u dzieci i młodzieży. Każdego roku tysiące drużyn z całego...
22
maj

Zielona szkoła 2022

Po raz pierwszy od dwóch lat nasi uczniowie mogli wyjechać na zieloną szkołę. Majowa wyprawa była tym razem związana...