12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych:  humanizmie, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

11
listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9 XI nasi uczniowie z klasy III i VI udali się na grę terenową...
08
listopad

Debata oksfordzka

25 października 2023 r. w naszej szkole debatowaliśmy po oksfordzku. Tematem dyskusji, w której uczestniczyły dwie czteroosobowe drużyny wyłonione...
13
październik

Życzenia Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia...
16
wrzesień

Powakacyjny wieczór galowy

Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz absolwentów i sympatyków naszej szkoły zapraszamy na powakacyjny wieczór galowy w Teatrze Ludowym