12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Projekt “Powiedz NIE przemocy”

24
Kwiecień

W dniach 05.02.2019 oraz 26.03.2019 w ramach projektu „POWIEDZ NIE PRZEMOCY” odbyły się spotkania tematyczne dla klas 4-6 z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat:

  • zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą,
  • odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne,
  • zasad bezpieczeństwa,
  • zachowań ryzykownych,
  • sposobów  unikania zagrożeń.