12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Gala końcoworoczna

Gala końcoworoczna
25
czerwiec

Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją 23 czerwca odbyła się podsumowująca rok szkolny 2022/2023 Gala Artystyczna. Tym razem odbyła się ona w nietypowym dla nas miejscu – nowohuckim Multikinie. Wśród prezentujących swoje talenty znaleźli się nie tylko absolwenci i uczniowie ale również…. nauczyciele!. Gala połączona była z uroczystością pożegnania klasy VIII. Wszyscy doskonale się bawili, a mających niedosyt wrażeń zapraszamy na II część  naszej Gali we wrześniu!