12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Doskonałe wyniki naszych absolwentów na egzaminie ósmoklasisty!

Doskonałe wyniki naszych absolwentów na egzaminie ósmoklasisty!
11
lipiec

Z dumą informujemy o wynikach egzaminu naszych ósmoklasistów: z języka polskiego uzyskali oni średnio 81,15% (średnia w Polsce 66%), z matematyki 91,8% (Polska – 53%), z języka angielskiego 97% (Polska – 66%). Naszym tegorocznym absolwentom oraz nauczycielom ich przygotowującym serdecznie gratulujemy!