12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025
11
wrzesień

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice!

Informujemy, że tegoroczny proces rekrutacyjny do klasy I na rok 2024/2025 jesteśmy zmuszeni przeprowadzić tylko i wyłącznie z dziećmi posiadającymi pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie (pkt. 3 w/w Regulaminu).

W roku szkolnym 2024/2025 możemy zorganizować tylko jeden oddział (20 uczniów) co mocno ogranicza liczbę przyjęć, a liczba zgłoszeń, którą mamy w tej chwili jest ogromna. Liczba dzieci, które mają pierwszeństwo według naszego regulaminu rekrutacji, przewyższa liczbę posiadanych miejsc. Od ponad 30 lat jesteśmy szkołą kameralną, której jakość, atmosferę i renomę budujemy na ograniczanej liczbie oddziałów i dzieci, aby w maksymalny sposób indywidualizować proces nauczania i wychowania. Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, budowanie rzeczywistej społeczności szkolnej i zaufanie jakim nas obdarzają rodzice i absolwenci szkoły.

Dlatego, bardzo cenimy sobie sytuacje, że „nasi” rodzice posyłają do nas kolejne dziecko, że polecają swoim rodzinom, znajomym, a po latach nasi absolwenci nie wyobrażają sobie, aby ich potomek nie rozpoczął nauki w ich szkole, z ich ukochanymi nauczycielami. Jesteśmy zmuszeni podziękować ogromnej liczbie rodziców za zainteresowanie i zaufanie jakim nas obdarzyliście planując szkołę dla swojego dziecka.

Decyzja nasza, nauczycieli, była trudna, ale nie chcemy narażać dzieci na stres rekrutacyjny i tworzyć ,,miraży” przyjęcia. Chcemy dać Państwu czas na poszukanie alternatywy i uczestnictwo w rekrutacji w innej szkole. Mamy nadzieję, że znajdziecie jeszcze Państwo szkołę swoich marzeń.

Podjęliśmy również z nauczycielami decyzję, że Dzień Otwarty, który tradycyjnie organizowaliśmy w ostatnią sobotę września, przeniesiemy na wiosnę 2024 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Krzysztof Kwiatkowski