12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Harmonogram roku szkolnego

 Kalendarz na  rok  szkolny  2018/2019

Dni wolne

2 listopada
21 grudnia
29, 30 kwietnia, 2 maja

I półrocze

 3 września – inauguracja roku szkolnego
 10-11 września – wyjazd integracyjny I – VI  SP
 10 – 14 września – wyjazd na obóz naukowy VII SP – III Gimnazjum
 20 września – spotkanie z rodzicami
 29 września – dzień otwarty szkoły
8 listopada – spotkanie z rodzicami
17.00 – zebrania kl. IV SP – III Gim
17.30 – zebrania kl. I – III SP17.30 – 19.00 – konsultacje
 9 listopada – ślubowanie kl. I SP
 II poł. listopada – XI Edycja Projektu “Czytamy dzieła literatury polskiej”
 II poł. listopada – Dzień Patriotyczny
 26 – 30 listopada – Tydzień otwarty
 6 grudnia – Mikołaj w szkole/Dzień Języków
 6 grudnia – 17.00 – 18.30  – konsultacje
 6 grudnia – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną
 20 grudnia – Jasełka, kolędowanie
 21 grudnia – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
 2 stycznia 2019 – powrót do szkoły w nowym roku kalendarzowym
 4 stycznia – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
 7 stycznia – wpisanie ocen śródrocznych
 2 tydzień stycznia – teatralno – muzealny wyjazd do Warszawy
10 stycznia – konferencja klasyfikacyjna
10 stycznia – wywiadówki śródroczne
14 – 27 stycznia – ferie zimowe

II półrocze

 28 stycznia – rozpoczęcie zajęć w II półroczu
14 marca – spotkanie z rodzicami
17.00 – zebrania w kl. IV SP – III Gim
17.30 – zebrania w kl. I – III SP
17.30 – 19.00 – konsultacje
 15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty – j. polski
 16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty – matematyka
 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty – j. obcy
 18 – 23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
 5 maja – I Komunia św . kl. III
16 maja – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
16 maja – spotkanie z rodzicami
17.00 – zebrania w klasach IV SP – III Gim.
17.30 – zebrania w klasach I – III SP
17.30 – 19.00 – konsultacje
31 maja – dzień dziecka w szkole, English Show
3 czerwca – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
10 czerwca – wpisanie ocen rocznych
13 czerwca – konferencja klasyfikacyjna
13 czerwca – konsultacje w godz. 17.30 – 19.00
19 czerwca – zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw
19 czerwca – gala końcoworoczna