12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Harmonogram roku szkolnego

 Kalendarz na  rok  szkolny  2021/22

Dni wolne

12 listopada 2021 (PT)
7 stycznia 2022 (PT)
29 kwietnia 2022 (PT)
2 maja 2022(PON)
24. 25. 26 maja 2022 (wt., śr., czw.) – egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022 (PT)

I półrocze

1 września (ŚR) UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
16.09 (CZW) SPOTKANIE Z RODZICAMI
17.00 ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ W KL. I-III
18.00 ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ W KL. IV-VIII
21.09 (WT) WYJAZD PROGRAMOWY KL. I -VIII
2.10 (SOB) DZIEŃ OTWARTY 10:00 – 12:00
11, 12, 13.10 (PON, WT, ŚR) REKRUTACJA DO KL. I
20.10 (ŚR) WYJAZD PROGRAMOWY KL. I -VIII
29.10 (PT) ŚLUBOWANIE KLASY I
4.11 (CZW) SPOTKANIE Z RODZICAMI (ONLINE)
17.00 ZEBRANIA W KLASACH IV-VIII
18.00 ZEBRANIA W KLASACH I-III
17.30-19.00 KONSULTACJE
15.11 (pon) DZIEŃ PATRIOTYCZNY – PROJEKCJA NAGRANIA, KONKURS RECYTATORSKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
18.11 (CZW) WYJAZD PROGRAMOWY I – VIII
6.12 (PON) MIKOŁAJ W SZKOLE
6.12 (PON) INFORMACJA O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ
9.12 (CZW) KONSULTACJE 17:00-18:00
22.12 (ŚR) JASEŁKA
23.12 – 2.01 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
5.01 (ŚR) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH
10.01 (PON) WPISANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH
13.01 (CZW) KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA
13.01 (CZW) WYWIADÓWKI ŚRÓDROCZNE
17.01 – 30.01 FERIE ZIMOWE

II półrocze

31.01 (PON) ROZPOCZECIE ZAJĘĆ W II PÓŁROCZU
17.03 (CZW) SPOTKANIE Z RODZICAMI
17.00 ZEBRANIA W KLASACH IV-VIII
17.30 ZEBRANIA W KLASACH I-III SP
17.30-19.00 KONSULTACJE
22.03 (WT) WYJAZD PROGRAMOWY KL. I -VIII
14.04 – 19.04 WIELKANOC. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
25.04 (PON) WYJAZD PROGRAMOWY KL. I -VIII
22.04 (PT) DZIEŃ ZIEMI
05 (WT) EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
9.00 JĘZYK POLSKI
05 (ŚR) EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
9.00 MATEMATYKA
05 (CZW) EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
9.00 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
05 (ND) PIERWSZA KOMUNIA ŚW. KL.III
12.05 (CZW) INFORMACJA O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ
12.05 (CZW) SPOTKANIE Z RODZICAMI
17.00 ZEBRANIA W KLASACH IV-VIII
17.30 ZEBRANIA W KLASACH I-III
17.30-19.00 KONSULTACJE
30.05 (PON) FESTIWAL NAUKI – PREZENTACJE PROJEKTÓW KL. VII
1.06 (ŚR) DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE – WYJAZD PROGRAMOWY KL. I -VIII
6.06 (PON) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH
15.06 (ŚR) WPISANIE OCEN ROCZNYCH
15.06 (ŚR) KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA;

KONSULTACJE 17.00 – 18.00;

SPOTKANIE RODZICÓW Z KLASY 3 Z NAUCZYCIELAMI UCZĄCYMI W KLASIE 4 17:00 – 18:00

SPOTKANIE Z RODZICAMI KL. 7 W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 19:00

21.06 (WT) ENGLISH SHOW
24.06 (PT) ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
ROZDANIE ŚWIADECTW

W roku szkolnym 2021/2022 przewidujemy udział uczniów w licznych konkursach, turniejach, szkolnych próbnych egzaminach, przeglądach, igrzyskach, warsztatach, wyjściach programowych, integracyjnych, których terminy podawane będą na bieżąco