12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Plan lekcji

Plan lekcji na I półrocze 2023/2024 r.

 

 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 j. angielski gimnastyka wf edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  2 8:50 – 9:35 muzyka j. angielski edukacja wczesnoszkolna wf edukacja wczesnoszkolna
  3 9:45 – 10:30 plastyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
  4 10:40 – 11:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna religia
  5 11:35 – 12:20 taniec edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna
  6 12:30 – 13:15 edukacja wczesnoszkolna basen teatr edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  7 13:35 – 14:20 edukacja wczesnoszkolna informatyka
  8 14:25 – 15:10 etyka
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
  2 8:50 – 9:35 j. angielski edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  3 9:45 – 10:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wf edukacja wczesnoszkolna
  4 10:40 – 11:25 plastyka gimnastyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  5 11:35 – 12:20 religia informatyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  6 12:30 – 13:15 wf basen edukacja wczesnoszkolna taniec muzyka
  7 13:35 – 14:20 teatr j. angielski
  8 14:25 – 15:10 etyka
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wf edukacja wczesnoszkolna
  2 8:50 – 9:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna informatyka edukacja wczesnoszkolna
  3 9:45 – 10:30 edukacja wczesnoszkolna gimnastyka wf edukacja wczesnoszkolna religia
  4 10:40 – 11:25 edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
  5 11:35 – 12:20 j. angielski edukacja wczesnoszkolna j. angielski edukacja wczesnoszkolna plastyka
  6 12:30 – 13:15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen j. angielski taniec
  7 13:35 – 14:20 muzyka teatr
  8 14:25 – 15:10 etyka
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 edukacja wczesnoszkolna j. angielski j. angielski edukacja wczesnoszkolna j. angielski
  2 8:50 – 9:35 edukacja wczesnoszkolna gimnastyka wf edukacja wczesnoszkolna religia
  3 9:45 – 10:30 edukacja wczesnoszkolna informatyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  4 10:40 – 11:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
  5 11:35 – 12:20 edukacja wczesnoszkolna muzyka plastyka taniec edukacja wczesnoszkolna
  6 12:30 – 13:15 religia edukacja wczesnoszkolna basen teatr edukacja wczesnoszkolna
  7 13:35 – 14:20 j. angielski j. angielski edukacja wczesnoszkolna
  8 14:25 – 15:10 etyka
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 j. polski historia przyroda matematyka matematyka
  2 8:50 – 9:35 matematyka matematyka przyroda j. angielski wf
  3 9:45 – 10:30 j. angielski j. angielski j. angielski j. fr./j.niem. j. fr./j. niem.
  4 10:40 – 11:25 j. fr./j.niem. j. polski j. polski wf technika
  5 11:35 – 12:20 informatyka muzyka matematyka j. polski religia
  6 12:30 – 13:15 przyroda godz. wych. wf j. polski j. angielski
  7 13:35 – 14:20 plastyka basen j. polski
  8 14:25 – 15:10
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 wf j. fr./j. niem. historia j. polski religia
  2 8:50 – 9:35 j. polski j. polski j. fr./j.niem. przyroda j. fr./j.niem.
  3 9:45 – 10:30 przyroda technika matematyka j. angielski j. polski
  4 10:40 – 11:25 j. angielski matematyka plastyka matematyka j. polski
  5 11:35 – 12:20 muzyka j. angielski j. polski wf matematyka
  6 12:30 – 13:15 matematyka godz. wych. j. angielski informatyka j. angielski
  7 13:35 – 14:20 basen wf historia
  8 14:25 – 15:10
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 matematyka j. polski j. angielski j. fr./j.niem. historia
  2 8:50 – 9:35 wf j. angielski matematyka j. polski j. angielski
  3 9:45 – 10:30 religia geografia biologia j. angielski matematyka
  4 10:40 – 11:25 j. angielski historia j. fr./j. niem. plastyka muzyka
  5 11:35 – 12:20 j. polski matematyka wf matematyka j. polski
  6 12:30 – 13:15 j. polski godz. wych. technika wf informatyka
  7 13:35 – 14:20 j. fr./j.niem. basen j. polski
  8 14:25 – 15:10
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 matematyka j. polski j. polski informatyka wf
  2 8:50 – 9:35 religia j. fr./j.niem. plastyka matematyka matematyka
  3 9:45 – 10:30 j. angielski j. angielski j. angielski biologia j. angielski
  4 10:40 – 11:25 wf matematyka matematyka j. fr./j.niem. historia
  5 11:35 – 12:20 wf technika muzyka j. angielski j. polski
  6 12:30 – 13:15 j. fr./j.niem godz. wych. biologia geografia j. polski
  7 13:35 – 14:20 j. polski basen historia j. polski
  8 14:25 – 15:10
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 j. fr./j.niem. matematyka j. fr./j. niem, fizyka matematyka
  2 8:50 – 9:35 j. angielski j. polski j. angielski chemia chemia
  3 9:45 – 10:30 historia fizyka historia j. polski wf
  4 10:40 – 11:25 matematyka j. angielski matematyka j. angielski j. angielski
  5 11:35 – 12:20 biologia j. fr.,/j.niem. j. polski geografia geografia
  6 12:30 – 13:15 j. polski godz. wych. muzyka matematyka religia
  7 13:35 – 14:20 wf – hala plastyka biologia informatyka j. polski
  8 14:25 – 15:10 wf – hala j. polski
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 j. angielski fizyka matematyka chemia j. fr./j. niem.
  2 8:50 – 9:35 matematyka matematyka historia fizyka matematyka
  3 9:45 – 10:30 j. fr./j.niem. chemia j. polski informatyka historia
  4 10:40 – 11:25 religia j. polski j. angielski j. angielski j. polski
  5 11:35 – 12:20 j. polski j. polski j. fr./j.niem. biologia j. angielski
  6 12:30 – 13:15 muzyka godz. wych. geografia j. polski geografia
  7 13:35 – 14:20 wf – hala j. angielski plastyka matematyka wf
  8 14:25 – 15:10 wf – hala biologia
  9 15:15 – 16:00
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:45 religia matematyka j. polski biologia chemia
  2 8:50 – 9:35 geografia chemia j. polski j. fr./j.niem. wos
  3 9:45 – 10:30 matematyka j. polski j. fr./j. niem. j. polski matematyka
  4 10:40 – 11:25 historia fizyka historia fizyka j. fr./j.niem.
  5 11:35 – 12:20 j. angielski j. angielski j. angielski matematyka wf
  6 12:30 – 13:15 edb godz. wych. wos j. angielski j. polski
  7 13:35 – 14:20 j. polski wf matematyka wf j. angielski
  8 14:25 – 15:10 j. polski wf matematyka wf informatyka
  9 15:15 – 16:00