12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Plan lekcji

Plan lekcji on-line od 22 III do 9 IV 2021 r.

 

 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 ANG EW EW WF ANG
  2 08:40 – 09:10 EW GIM EW ANG REL
  3 09:20 – 09:50 EW EW EW EW EPLA
  4 10:00 – 10:30 EW EW WF EW EW
  5 10:40 – 11:10 EMUZ KOM EW EW EW
  6 11:20 – 11:50 TAN BASEN TEATR EW EW
  7 12:00 – 12:30
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 ANG GIM EW EMUZ ANG
  2 08:40 – 09:10 EW EW EW ANG WF
  3 09:20 – 09:50 EW EW WF EW REL
  4 10:00 – 10:30 EW EW EW EW EW
  5 10:40 – 11:10 TAN EW EW EW EW
  6 11:20 – 11:50 BASEN KOM EPLA EW
  7 12:00 – 12:30 TEATR
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 EW EW ANG EW EW
  2 08:40 – 09:10 ANG EW WF EW EW
  3 09:20 – 09:50 EW ANG EW EW WF
  4 10:00 – 10:30 EW GIM EW EW REL
  5 10:40 – 11:10 EW EW EW ANG EPLA
  6 11:20 – 11:50 KOM EW BASEN TEATR ANG
  7 12:00 – 12:30 TAN EMUZ
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 WF EW GIM EW WF
  2 08:40 – 09:10 EW ANG EW EW EPLA
  3 09:20 – 09:50 EW EW EW EW EW
  4 10:00 – 10:30 EW EW ANG ANG EW
  5 10:40 – 11:10 KOM EW EW REL ANG
  6 11:20 – 11:50 ANG EW BASEN REL EW
  7 12:00 – 12:30 TAN TEATR EMUZ
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 MAT MAT MUZ ANG PLA
  2 08:50 – 09:10 PRZ POL ANG PRZ FR/NI
  3 09:20 – 09:50 POL POL MAT MAT MAT
  4 10:00 – 10:30 ANG ANG TECH POL ANG
  5 10:40 – 11:10 FR/NI WF POL WF INF
  6 11:20 – 11:50 HIS WYCH PRZ WF POL
  7 12:00 – 12:30 BASEN FR/NI REL
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 FR/NI FR/NI MAT ANG FR/NI
  2 08:40 – 09:10 HIS HIS ANG INF MAT
  3 09:20 – 09:50 REL MAT PRZ TECH POL
  4 10:00 – 10:30 ANG ANG POL MAT ANG
  5 10:40 – 11:10 MAT POL WF POL PRZ
  6 11:20 – 11:50 WF WYCH WF POL PLA
  7 12:00 – 12:30 POL BASEN MUZ
  8 12:40 – 13:10 ETYKA
  9 13:20 – 13:50

   

 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 POL POL MAT FR/NI POL
  2 08:40 – 09:10 REL ANG PLA TECH MAT
  3 09:20 – 09:50 MAT FR/NI POL POL HIS
  4 10:00 – 10:30 WF MAT MUZ POL GEO
  5 10:40 – 11:10 ANG HIS ANG MAT ANG
  6 11:20 – 11:50 FR/NI WYCH INF ANG BIO
  7 12:00 – 12:30 BASEN WF chł WF dz
  8 12:40 – 13:10 ETYKA WF chł WF dz
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 REL HIS PLA TECH MAT
  2 08:40 – 09:10 MAT POL MUZ POL GEO
  3 09:20 – 09:50 HIS BIO ANG FR/NI ANG
  4 10:00 – 10:30 GEO MAT FR/NI ANG FR/NI
  5 10:40 – 11:10 WF ANG MAT MAT POL
  6 11:20 – 11:50 ANG WYCH POL INF POL
  7 12:00 – 12:30 POL BASEN WF chł WF dz
  8 12:40 – 13:10 ETYKA WF chł WF dz
  9 13:20 – 13:50
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 MAT FIZ ANG CHE BIO
  2 08:40 – 09:10 ANG MAT GEO FIZ POL
  3 09:20 – 09:50 FR/NI ANG HIS HIS POL
  4 10:00 – 10:30 REL BIO POLL FR/NI CHE
  5 10:40 – 11:10 GEO POL MAT ANG MAT
  6 11:20 – 11:50 POL WYCH FR/NI POL ANG
  7 12:00 – 12:30 WF chł WF dz INF MAT WF
  8 12:40 – 13:10 WF chł WF dz MUZ PLA
  9 13:20 – 13:50 ETYKA
  13:30 – 14:15 POL* ANG* MAT*
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 CHE MAT BIO POL HIS
  2 08:40 – 09:10 POL FIZ POL FR/NI BIO
  3 09:20 – 09:50 POL POL ANG FIZ ANG
  4 10:00 – 10:30 MAT FR/NI MAT HIS POL
  5 10:40 – 11:10 ANG ANG FR/NI CHE WF
  6 11:20 – 11:50 GEO WYCH MUZ MAT MAT
  7 12:00 – 12:30 WF chł WF dz GEO ANG PLA
  8 12:40 – 13:10 WF chł WF dz INF REL
  9 13:20 – 13:50 ETYKA
  13:30 – 14:15 MAT* POL* ANG*
 • # lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  1 08:00 – 08:30 WOS ANG GEO WOS REL
  2 08:40 – 09:10 FR/NI BIO MAT POL ANG
  3 09:20 – 09:50 ANG FIZ FR/NI ANG FR/NI
  4 10:00 – 10:30 MAT POL EDB FIZ MAT
  5 10:40 – 11:10 POL MAT CHE HIS POL
  6 11:20 – 11:50 POL MAT* ANG CHE WF
  7 12:00 – 12:30 WF chł WF dz POL MAT HIS
  8 12:40 – 13:10 WF chł WF dz POL* WYCH INF
  9 13:20 – 13:50 ETYKA
  13:30 – 14:15 ANG* POL*
  18:00 – 18:45 MAT* MAT*