12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Gale końcoworoczne

Jedną z naszych najważniejszych tradycji jest odbywająca się pod koniec każdego roku szkolnego Gala artystyczna. Uczniowie występując na deskach znanych krakowskich teatrów mogą zaprezentować swoje umiejętności  muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne.  Warto przy tym dodać, że w naszych imprezach galowych biorą udział również Rodzice, Nauczyciele i Absolwenci naszej szkoły.

Gala 2018

Gala 2017

Gala 2016

Gala 2015

Gala 2014

Gala 2013

Gala 2012

Gala 2010

Gala 2009


Gala 2018

Gala 2017


Gala 2016

Gala 2015

Gala 2013

Gala 2012

Gala 2010

Gala 2009