12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Gale końcoworoczne

Jedną z naszych najważniejszych tradycji jest odbywająca się pod koniec każdego roku szkolnego Gala artystyczna. Uczniowie występując na deskach znanych krakowskich teatrów mogą zaprezentować swoje umiejętności  muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne.  Warto przy tym dodać, że w naszych imprezach galowych biorą udział również Rodzice, Nauczyciele i Absolwenci naszej szkoły.

Gala 2023

Gala 2022

Gala 2018

Gala 2017

Gala 2016

Gala 2015

Gala 2014

Gala 2013

Gala 2012

Gala 2010

Gala 2009

 

Gala 2023

 

 

 

 

 

Gala 2022


Gala 2018

 

 

Gala 2017


Gala 2016

Gala 2015


Gala 2014

Gala 2013

Gala 2012

Gala 2010

Gala 2009