12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Nasze tradycje

Nasza Szkoła Podstawowa bazując na idei integralności nauczania i wychowania oraz kształcenia przez sztukę  obrosła w ciągu wielu lat istnienia w tradycje integrujące całą szkolną społeczność. Należą do nich m. in. Gale końcoworoczne, Zielone Szkoły, Jasełka Szkolne, English Show oraz wiele konkursów.