12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Rok szkolny 2019/2020

średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów na tle powiatu: