12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Rok szkolny 2014/2015

język polski

śr. pkt szkoły – 18,5 (wyniki procentowy 88,1)

gmina – 16,5 (wynik procentowy 80,1)

województwo – 15,6 (wyniki procentowy 74,4)

1415spjp

matematyka

śr. pkt szkoły 17,2 (wynik procentowy 85,8)

gmina – 14,5 (wynik procentowy 72,7)

województwo – 12,9 (wynik procentowy 64,3)

1415matsp

 

część językowa

średnia ptk. szkoła – 39,8 (wynik procentowy – 99,5!!!)

gmina – 34,9 (wyniki procentowy – 87,3)

województwo – 31,7 (wyniki procentowy 79,3)

1415jezspo