12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Nasza Szkoła

  • Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
  • Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
  • Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
  • Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
  • Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu.
  • Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami.

Aktualności

03
lipca

Praca sekretariatu w okresie wakacji

Sekretariat czynny do 26 lipca w godzinach 7:00 – 14:00 następnie po 15 sierpnia w godzinach 8:00 – 15:00...
24
czerwca

Gala 2019...

Tak żegnaliśmy rok szkolny 2018/2019 i jednocześnie ostatni rocznik gimnazjalistów opuszczających nasze mury.
20
kwietnia

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim uczniom, absolwentom, sympatykom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wszystkiego najlepszego

Galeria