12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Gale końcoworoczne

Tradycją i dumą naszej Szkoły są od wielu lat Gale Końcoworoczne prezentujące dorobek artystyczny naszej placówki. Odbywają się one na deskach znanych krakowskich teatrów: gościny użyczyli nam m. in.: Teatr „Groteska”, Teatr „Łaźnia Nowa”, czy Teatr Ludowy. W czasie Gali Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele wspólnie prezentują piosenki, skecze, układy taneczne, pokazy multimedialne, scenki kabaretowe, jak również całe spektakle teatralne. Gale stanowią ukoronowanie całorocznego wysiłku szkoły i jej pracy na rzecz kształcenia i wychowania przez sztukę.

Gala 2016

Gala 2015

Gala 2014

Gala 2013

Gala 2012

Gala 2010

Gala 2009


Gala 2016


Gala 2015


Gala 2014

25 i 26 VI 2014 r. odbyła się wielka gala z okazji 25 – lecia naszej szkoły. To przygotowywane z wielkim rozmachem przedsięwzięcie odbyło się w Teatrze Ludowym. Grupy taneczne naszych uczniów  kierowanie przez panią Agnieszkę Kwiatkowską zaprezentowały układy choreograficzne, następnie odbył się spektakl “Powróćmy jak za dawnych lat… – wariacje baśniowe” w wykonaniu Teatru Prób Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w reżyserii p. Macieja Cirina i pani Grażyny  Domalik.

 


Gala 2013

 


Gala 2012


Gala 2010


Gala 2009