12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Harmonogram roku szkolnego

 Kalendarz na  rok  szkolny  2017/2018

Dni wolne

 21.12. 2017 (czwartek)
 22.12.2017 (piątek)
 30.04.2018 (poniedziałek)
 2.05.2018 (środa)
 4.05 2018 (piątek)
 1.06.2018 (piątek)

I półrocze

 4 września 2017  (poniedziałek)   inauguracja nowego roku szkolnego
 14 września (czwartek)  spotkanie z rodzicami:
                                 17.00 zebranie z wychowawcą w kl. I-III SP
                                 17.30 zebranie z wychowawcą w kl. IV – VII, II-III gim.
 16 września (sobota)  X edycja projektu „Czytamy Wielkie Dzieła Liteartury Narodowej” – S. Mrożek oraz dzień otwarty szkoły
18-22 września (pn. – pt.)  wyjazd integracyjny klas II – VI  oraz  obóz naukowy  – klasy II-III gim i 7 SP
21 – 22 września (czw. – pt.) wyjazd jesienny klas I SP
9 listopada (czwartek) spotkanie z rodzicami:
                                17:00 zebrania w klasach IV-VII SP, II-III gim.
                                17:30 zebrania w klasach I-III SP
                                17:30-19:00 konsultacje
28 listopada (wtorek)  dzień patriotyczny, konkurs recytatorski
 1-2 grudnia (pt. – sob.) teatralno – muzealny wyjazd do Warszawy
 14 grudnia (czwartek)  informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną:
                                17:00-18:30 konsultacje
20 grudnia (środa)  jasełka, opłatek, kolędowanie
 2 stycznia 2018 (wtorek) powrót do szkoły w nowym roku kalendarzowym
 19 stycznia (piątek) informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
 22 stycznia (poniedziałek) wpisanie ocen śródrocznych
 25 stycznia (czwartek) wywiadówki śródroczne

II półrocze

29.01.(poniedziałek) rozpoczęcie zajęć w II półroczu
 12.02 – 25.02   ferie zimowe
 15.03 (czwartek) spotkanie z rodzicami
                 17.00 zebrania w klasach IV – VII
                 17.30 – zebrania w klasach I – III  SP
                 17.30 – 19.00 konsultacje
 29.03 – 3.04 (czwartek – wtorek) wiosenna przerwa świąteczna
6.05 (niedziela)  I Komunia św. klasy III
 17.05 (czwartek)  informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
 17.05 (czwartek) spotkanie z rodzicami
               17.00 – zebrania w klasach IV –  VII
               17.30 – zebrania w klasach I –  III  SP
               17.30 – 19.00 konsultacje
 21.05 – 22.05 (czwartek – piątek) dwudniowy wyjazd językowy dla kl. I – VI
 30.05 (środa) Dzień Dziecka w szkole – English Show
 4.06 (poniedziałek) – Nowohucka gra terenowa
 11.06 (poniedziałek) wpisane ocen rocznych
 14.06 (czwartek) konferencja klasyfikacyjna
 14.06 (czwartek) konsultacje 17.30 – 18.30
 21.06 (czwartek) zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw
21.06 (czwartek) Gala końcoworoczna