12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Rekrutacja

 • Prezentacja szkoły

  Formularz zapisu na listę rekrutacyjną

  Nasza szkoła oczami uczniów – film

  Nie ma szkoły idealnej. Nie będziemy udawać, że my nią jesteśmy. Ale od dwudziestu pięciu lat staramy się zrobić, co w naszej mocy, aby się do ideału zbliżyć. Jak to robimy?

  Przede wszystkim jesteśmy szkołą małą! W ośmiu oddziałach (maksymalnie dwudziestoosobowych) naszej szkoły podstawowej uczy się około 200 uczniów. To oznacza, że wszyscy się znamy. Nauczyciele, pan dyrektor, pani sekretarka czy pani woźna znają, przynajmniej z imienia, każde dziecko. Dzięki temu nikt tu nie jest anonimowy.

  Mała szkoła to niewielki, przyjemny budynek. Tak jest w naszym przypadku. W dwóch usytuowanych naprzeciwko siebie pawilonach znajduje się wszystko, co potrzebne. Sale lekcyjne, pracownia informatyczna, dwie świetlice, biblioteka, której zbiory właśnie staramy się powiększyć, sala gimnastyczna, niewielka, ale własna, sklepik. Stale modernizujemy naszą bazę informatyczno-multimedialną. Komputer i projektor jest w każdej klasie, chcemy dokupić tablice interaktywne. Wzdłuż korytarzy stoją ławki, na których uczniowie mogą usiąść w czasie przerw. Szczególnym powodzeniem cieszą się wygodne, czerwone kanapy znajdujące się w szkolnych holach.

  Naszym atutem jest otoczenie, ciągle modernizowane i ulepszane. Wokół budynków znajdują się szkolne boisko, skocznia do skoków w dal, kosze do gry w koszykówkę, trawniki, plac zabaw dla młodszych dzieci, a nawet wielka piaskownica, ławki i sporo zieleni. Kiedy tylko sprzyja pogoda, uczniowie spędzają przerwy na powietrzu. Ci, którzy zostają w świetlicy, nawet zimą wychodzą na chwilę na zewnątrz.

  W naszej szkole uczeń nie może się nudzić, chyba, że bardzo chce. Czasem wydaje się nam, że atrakcji, mądrych i pożytecznych, jest aż za dużo. Lubi sport? Może chodzić na sks, na basen, uczestniczyć w zajęciach tenisa, reprezentować szkołę w zawodach sportowych, zimą wziąć udział w tradycyjnych zawodach narciarskich – Ski Day. Pasjonuje go sztuka? Proszę bardzo! Zajęcia teatralne prowadzone przez zawodowego reżysera, warsztaty plastyczne i taneczne, chór, kółko twórczego pisania, konkursy recytatorskie i fotograficzne, udział w szkolnych spektaklach nie tylko teatralnych, ale także tanecznych, wyjścia, a nawet wyjazdy, do teatru. Nieważny jest talent, liczą się chęci i pasja. Chce rozwijać znajomość języków obcych? Do wyboru ma najrozmaitsze koła językowe. Może połączyć swoją pasję językową i artystyczną, brać udział w kółku teatralnym prowadzonym po angielsku, konkursach recytatorskich czy piosenki. Jest świetnym informatykiem i chce być jeszcze lepszym? Czekają na niego dodatkowe zajęcia informatyczne, może przygotowywać się do rozmaitych konkursów, także międzynarodowych. Chce się spełniać jako konstruktor? Oczywiście może, na warsztatach robotycznych. A kto pragnie poszerzać swoją wiedzę, przygotowywać się do konkursów z różnych przedmiotów i dziedzin, ma do wyboru liczne koła zainteresowań. Gdyby znalazł się uczeń, który chciałby wziąć udział we wszystkich proponowanych w naszej szkole zajęciach dodatkowych, musiałby poświęcić na to trzydzieści osiem godzin tygodniowo!

  Efekty tych działań są bardzo wymierne. Od tych najprostszych: na korytarzach szkolnych można obejrzeć prace plastyczne uczniów, robione przez nich zdjęcia, przeczytać kolejne rozdziały powieści powstającej na kółku twórczego pisania, sprawdzić, jakie książki polecają sobie wzajemnie uczniowie, zobaczyć zagorzałych czytelników zatopionych w lekturze, po te bardziej spektakularne: spektakle teatralne, etiudy taneczne, występy szkolnego chóru, udział w Narodowym Czytaniu, które w naszej szkole przyjmuje szczególnie okazałą formę. Od lat odnosimy liczne sukcesy w najrozmaitszych konkursach przedmiotowych, wiedzowych, plastycznych, recytatorskich, zawodach sportowych. Szczególnie możemy się pochwalić sześcioma laureatami Małopolskich Konkursów Informatycznych, I i II miejscem w Polsce w Konkursie Informatycznym Baltie w roku 2014, czterema laureatami etapów wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy Żołnierza Polskiego, laureatami małopolskich konkursów językowych, w tym aż trzema laureatkami Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego, kilkunastoma bardzo dobrymi wynikami i laureatką w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, laureatką w Konkursie Matematycznym Alfik, kilkunastoma nagrodami w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Miast UNESCO Twórcza Wizja Młodych, kilkoma nagrodami w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Twórczości Dzieci i Młodzieży Twórczość Mlodych organizowanym w Japonii i licznymi osiągnięciami sportowymi szkolnej reprezentacji w zawodach piłki nożnej i koszykówki. Wymiernym dowodem tych sukcesów są stypendia naukowe zdobywane przez naszych uczniów. Mamy najwięcej stypendystów Zarządu Głównego STO, dwoje stypendystów Sejmiku Województwa Małopolskiego Sapere Auso. Przyznajemy też własne stypendia naukowe.

  Przez lata wykształciliśmy rozmaite szkolne tradycje, które co jakiś czas nieco modyfikujemy i wzbogacamy, bo nie ma nic gorszego niż działania rutynowe. Na stałe do kalendarza szkoły wpisał się konkurs Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej, od kilku lat połączony z Narodowym Czytaniem, Jasełka, Gala, czyli szkolny festiwal sztuk kończący rok szkolny, English Show, Konkurs o Złote Baletki, comiesięczny konkurs fotograficzny. Co kilka lat można obejrzeć spektakl przygotowany przez szkolny Teatr Prób Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów. Te działania angażują całą społeczność, są świętem szkoły, źródłem satysfakcji dla uczestników, powodem do dumy i wielką przyjemnością. A co najważniejsze, to jeszcze jedna okazja, aby dbać o wszechstronny rozwój naszych uczniów.

  Co jeszcze? Szkolna codzienność. Nauka, praca z uczniem słabszym, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, wpajanie wartości, zasad dobrego wychowania i szacunku dla drugiego człowieka, uwrażliwianie na los najsłabszych przez angażowanie się w działalność charytatywną, szkolne wyjazdy, które są okazją do poszerzenia wiedzy, poznania nowych miejsc i integracji. Czy to mało?

 • Regulamin rekrutacji do
  Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3
  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

  § 1.

  Skład Komisji Rekrutacyjnej

  1. Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  Przewodniczący – Dyrektor szkoły
  Członkowie – Zastępca dyrektora szkoły
  Nauczyciel wychowawca danej klasy
  Pedagog/ psycholog szkolny
  Wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3
  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

  2. W pracach Komisji może brać udział przedstawiciel Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego
  nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie Nr 37 STO.

  § 2.

  Warunki ogólne

  Rekrutacja do klasy I

  1. Pierwszym krokiem rodzica (lub prawnego opiekuna, zwanego dalej również „rodzicem”)
  zainteresowanego zapisem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 jest wpis na listę w sekretariacie Szkoły wraz z podaniem danych adresowych. Można to zrobić elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły.
  W przypadku zapisania dziecka na kilka lat przed rozpoczęciem nauki należy corocznie
  potwierdzać telefonicznie zainteresowanie Szkołą. Brak potwierdzenia spowoduje
  anulowanie zgłoszenia i skreślenie z listy. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki
  w szkole na przełomie września/października dzieci wraz z rodzicami są zapraszane
  telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa to nic innego, jak sprawdzenie dojrzałości
  szkolnej i stwierdzenie, czy dziecko przyswoiło materiał zerówki. Kandydaci pracują w formie
  pedagogiki zabawy w grupach ok. 10 – 12 osobowych pod okiem nauczyciela nauczania
  początkowego/wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego. Trwa to ok. 45 min. Rodzice
  zobowiązani są do przedstawienia pisemnej opinii o dziecku wydanej przez przedszkole.
  W przeciągu tygodnia zapada decyzja o przyjęciu max. 20 osób do nowo tworzonej klasy
  pierwszej. Rodzice mają 7 dni roboczych na podjęcie decyzji i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej
  na konto Szkoły lub uiszczenia tej kwoty w sekretariacie. W przypadku gdy proces rekrutacji
  zostanie przeprowadzony a rodzice zmienią decyzję co do wyboru szkoły, opłata rekrutacyjna
  nie jest zwracana. W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
  rozpoczyna naukę w Szkole organizowane jest spotkanie rodziców dzieci zakwalifikowanych
  do klasy I z wychowawcą, nauczycielem tej klasy.

  2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do:

  a) Podpisania Umowy dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 7 dni roboczych od wydania
  pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną.
  b) Wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości trzykrotności czesnego obowiązującego na
  dzień 1 września roku poprzedzającego naukę dziecka w szkole w terminie 7 dni od
  wydania pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną
  c) Wpłacenia opłaty za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego wraz
  z pierwszym czesnym do 10 września, w roku rozpoczynającym naukę w szkole.

  3. Niedopełnienie formalności w podanych terminach, po dacie podpisania umowy, spowoduje podjęcie przez Szkołę kroków zmierzających do egzekucji należnych jej świadczeń oraz wypowiedzenia umowy o kształcenie.

  § 3.

  Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

  1. Do klas innych niż pierwsza uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy ocen, oceny zachowania oraz pobytu ucznia na okresie próbnym w szkole (do 3 dni). Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą klasy.

  2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do:

  a) Podpisania Umowy dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 7 dni roboczych od wydania
  pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną
  b) Wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w terminie 7 dni od wydania pozytywnej opinii (wysokość
  opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od poziomu klasy do której uczeń dołącza).
  c) Wpłacenia opłaty za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego wraz
  z pierwszym czesnym do 10 września, w roku rozpoczynającym naukę w szkole.

  § 4.

  Uwagi ogólne

  1. Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji może brać pod uwagę preferencje
  wynikające z pokrewieństwa z uczniami uczęszczającymi do tut. szkoły, pracownikami orazabsolwentami tut. szkoły.

  2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

  3. Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

  Kraków, 19.03.2024 r. mgr Krzysztof Kwiatkowski
  Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO

 • Umowa o kształcenie

  Możesz stąd pobrać wzór umowy o kształcenie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie odnośnie tego dokumentu prosimy o kontakt.