12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Archives - Listopad 2016

19
listopada

Czytanie Wielkiej Literatury Narodowej

„Dziady” Adama Mickiewicza to jedno z najwybitniejszych polskich dzieł. Ten romantyczny dramat uchodzi za dzieło trudne, hermetyczne i możliwe do zrozumienia jedynie przez nas - Polaków i to bardziej za sprawą czucia niż intelektu. Dlaczego i czy rzeczywiście? Coś w tym jest, skoro młodzież naszej szkoły intuicyjnie i bezbłędnie pojmuje sens tego niezwykłego utworu. O ...
15
listopada

„Śladami Niepodległości”

10 listopada uczniowie klas I naszego gimnazjum wzięli udział  w grze terenowej „Śladami Niepodległości”. Gra organizowana corocznie przez III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  zgromadziła prawie 900 uczestników.
5
listopada

Przygotowujemy kolejną edycję czytania

Przygotowujemy kolejną edycję czytania, a właściwie wygłaszania i inscenizowania Wielkiej Literatury Narodowej. W tym roku czas na Mickiewiczowskie „Dziady”. Dlaczego? A dlaczego nie? To romantyczne dzieło stanowiło kiedyś próbę odnalezienia się narodu w trudnej sytuacji politycznej. Dziś próbujemy się z nim zmierzyć, ukazując zarówno satyryczny obraz społecznych realiów, jak i wizję natchnionych marzeń i symboli. ...