12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2017/2018

17
czerwca

8:00 – zajęcia z wychowawcami w klasach
9:00 – msza święta w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego, na osiedlu Dywizjonu 303 63
10:00 – zakończenie roku szkolnego 2017/2018 (sala gimnastyczna)
ok. 10:30 – rozdanie świadectw w klasach
11:00 – 17:00 – świetlica
17:00 – zbiórka dzieci występujących w Teatrze Ludowym
17:30 – rozpoczęcie Gali końcoworocznej