12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Dofinansowanie Zielonej Szkoły

Dofinansowanie Zielonej Szkoły
21
maj

Wyjazd naszych uczniów na Zieloną Szkołę w Sudety został dofinansowany z programu „Poznaj Polskę”.

„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży.

W ramach otrzymanego wsparcia uczniowie naszej szkoły z kl. 1-3 oraz 4-7 uczestniczyli w wycieczce na Dolny Śląsk, gdzie mieli możliwość poznawania naszego kraju,  jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.