12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Archives - kwiecień 2019

24
kwiecień

Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych

Uczniowie klas III, IV, Va oraz VIII przygotowali male przedstawienie teatralno-taneczne dla uczniów Zespołu Szkol Specjalnych im. L.J. Kerna w Krakowie. Nasza delegacja odwiedziła dziś uczniów i nauczycieli w szkole przy ul. Ulanów 25. Nasi aktorzy i tancerze bardzo się zaangażowali i stanęli na wysokości zadania. Publiczność przyjęła nas wspaniale! To spotkanie będziemy bardzo milo ...
24
kwiecień

Projekt „Powiedz NIE przemocy”

W dniach 05.02.2019 oraz 26.03.2019 w ramach projektu „POWIEDZ NIE PRZEMOCY” odbyły się spotkania tematyczne dla klas 4-6 z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat: zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą, odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych, sposobów  unikania …

19
kwiecień

Życzenia świąteczne

Wszystkim uczniom, absolwentom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy Wesołych Świąt!

8
kwiecień

List otwarty nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie

Szanowni Państwo!    Na pewno zapoznali się Państwo z uchwałą nr 3 XII Zwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów STO wyrażającą oficjalne stanowisko dotyczące sytuacji w polskiej oświacie. Odprowadzając rano dzieci na lekcje, prawdopodobnie zauważyli Państwo także biało-czerwone flagi na obu budynkach szkoły. W ten sposób i my, nauczyciele Społecznej Trójki, solidaryzujemy się z naszymi strajkującymi koleżankami …

8
kwiecień

Uchwała XII Zwyczajnego Zebrania Delegatów STO

XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO, działając na podstawie art. 25 pkt 12 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, postanawia przyjąć stanowisko co do sytuacji w oświacie o następującej treści: „Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, panującą obecnie w polskim systemie oświaty. W obliczu kryzysu, w jakim niewątpliwie znajduje się dziś rodzime szkolnictwo, oczekujemy …