12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka
8
listopad

25 października 2023 r. w naszej szkole debatowaliśmy po oksfordzku.
Tematem dyskusji, w której uczestniczyły dwie czteroosobowe drużyny wyłonione z klas: IVA, IV B, VI, VII A, VII B i VIII była następująca teza: „Szkoła jest przestrzenią do uczenia się oraz kształtowania postaw i kompetencji prospołecznych”. Przemawiający zostali podzieleni na dwie grupy: propozycja i opozycja. Oprócz tego osobami biorącymi udział
w debacie byli członkowie jury, którzy musieli ocenić debatę i na końcu ustalić jej wynik poprzez głosowanie każdej osoby; sekretarze, których zadaniem było zajmowanie się sprawami technicznymi oraz protokołowanie debaty; a także marszałkowie – prowadzący wydarzenie. Młodzi mówcy zgromadzili wiele przekonujących argumentów, odwoływali się do swoich doświadczeń i sprawdzonych informacji. Musieli zmierzyć się nie tylko
z przeciwnikami w debacie, ale i własną tremą podczas publicznego wystąpienia. Atmosferę sporu podgrzewały wtrącenia i riposty mówców oraz żywiołowe reakcje. Tematy poruszone na debacie dotyczyły jakości prowadzenia lekcji przez nauczycieli, organizowania dodatkowych
zajęć, rozwijania przez szkołę pasji oraz systemu oceniania.  Propozycja udowadniała, że nauczyciele odpowiednio przekazują uczniom wiedzę. Prawidłowo funkcjonuje tzw. cicha świetlica. Dodatkowe kółka oraz zajęcia pomagają poszerzać pasje i odnajdywać nowe hobby. W kwestii systemu oceniania propozycja jest zgodna z jego obecnym formatem. Natomiast opozycja przekonywała, że na lekcjach często bywa dekoncentrujący chaos. Wielu nauczycieli uczy niechętnie, nie umieją zaciekawić tematem młodzieży i zostać jej autorytetem. Na dodatkowe zajęcia dzieci są zapisywane przez rodziców, wbrew własnej woli, co skutkuje marnowaniem ich czasu na rzeczy, za którymi nie przepadają. System oceniania byłby lepszy, gdyby oceny były opisowe. W szkole uczyć powinno się praktycznych rzeczy zamiast nudnej teorii nieprzydatnej w codziennym życiu. Debata była emocjonująca i zacięta, padało wiele argumentów, które miały przekonać na stronę mówcy innych, jednak ostatecznie, po przyznaniu punktacji przez członków jury i podliczeniu całości, debatę wygrała opozycja. Zwyciężyła, więc siła argumentów i umiejętności retoryczne. Wszystkim uczestnikom debaty gratulujemy!